Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng

DO NHU CẦU PHÁT TRIỂN  – NHÀ HÀNG CẦN TUYỂN CÁC VỊ TRÍ SAU

Nhân viên phục vụ : 5 người

Nhân viên tạp vụ : 2 người

Mô tả công việc :

Yêu cầu công việc :

Lương thưởng : Thỏa thuận

Nơi làm việc: Tp HCM

Thông tin liên hệ: NHÀ HÀNG BÁNH CANH CUA 14