Đồ uống - Bánh canh cua 14

Đồ uống - Bánh canh cua 14

Đồ uống - Bánh canh cua 14

Đồ uống - Bánh canh cua 14

Đồ uống - Bánh canh cua 14
Đồ uống - Bánh canh cua 14

Đồ uống

Ép Bí Đao

Ép Bí Đao

Giá: 14.000đ
Chanh Dây

Chanh Dây

Giá: 14.000đ
Đá Chanh

Đá Chanh

Giá: 14.000đ
Hồng Trà

Hồng Trà

Giá: 14.000đ
Ép Ổi

Ép Ổi

Giá: 14.000đ
Soda bạc hà

Soda bạc hà

Giá: 16.000đ
Ép Thơm bí đao

Ép Thơm bí đao

Giá: 14.000đ
Ép Thơm

Ép Thơm

Giá: 16.000đ
Trà Dâu

Trà Dâu

Giá: 16.000đ
Trà Nho

Trà Nho

Giá: 16.000đ
Trà Tắc

Trà Tắc

Giá: 16.000đ