Bánh canh tôm + cua + thịt - Bánh canh cua 14

Bánh canh tôm + cua + thịt - Bánh canh cua 14

Bánh canh tôm + cua + thịt - Bánh canh cua 14

Bánh canh tôm + cua + thịt - Bánh canh cua 14

Bánh canh tôm + cua + thịt - Bánh canh cua 14
Bánh canh tôm + cua + thịt - Bánh canh cua 14

Bánh canh tôm + cua + thịt

Giá: 40.000đ

Bánh canh tôm + cua + thịt

Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại