Bánh canh cua + tôm + chả cua - Bánh canh cua 14

Bánh canh cua + tôm + chả cua - Bánh canh cua 14

Bánh canh cua + tôm + chả cua - Bánh canh cua 14

Bánh canh cua + tôm + chả cua - Bánh canh cua 14

Bánh canh cua + tôm + chả cua - Bánh canh cua 14
Bánh canh cua + tôm + chả cua - Bánh canh cua 14

Bánh canh cua + tôm + chả cua

Giá: 40.000đ

Bánh canh cua + tôm + chả cua
 

Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại